Palyaço Nedir

palyaço, palyaço nedir

palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço

Palyaço, İtalyanca (Pagliaccio) kökenli bir sözcükdür. Türk dil kurumuna göre tanımı; "Kendisini seyredenleri güldüren ve eğlendiren, acayip kılıklı, yüzü aşırı ve komik biçimde boyalı oyuncu" demektir.

M.Ö. 1600'lere dayanan palyaço, bugün dünyanın birçok yerinde bir sanat dalı olarak algılanmaktadır. eğlence ve çocuk kavramlarıyla birlikte anılmaktadır. Bazı kaynaklara göre 18. yüzyıla kadar saraylarda palyaço (ya da soytarı) bulundurulması geleneği vardır.

Palyaçolar, grotesk görünümüyle kişiliklendirilmiş, komik tipli sanatçılardır. Bunu sağlamak için, renkli ve abartılı peruklar, değişik biçemde makyajlar, olağandışı büyük ayakkabılar ve garip kostümler kullanırlar. ABD'li sosyolog Peter Berger bu konuyla ilgili olarak; "Bu maskaralık ve şaklabanlıkların, din ve sihir gibi, insan topluluğunun bazı derin ihtiyaçlarını yerine getirmesi mantıklı görünüyor." demişdi. Bu nedenle palyaço, fiziksel performans gerektiren eğitimin bir parçası olarak kabul edilmektedir. İlk palyaço türlerine Antik Yunanistan'da, İtalyan Sokak tiyatrosunda, Fransız kökenli pandomim ve Japon Kabuki geleneklerinde ve Avrupa'da rastlanmaktadır. Türkiye tarihinde de Osmanlı'da padişahı eğlendiren "dalkavuk" vb. kişilikler görülür.

Genel olarak çalışma alanları sirkler olan palyaçolar, bunun dışında sokaklarda, doğum günlerinde, sünnet düğünlerinde, davetlerde, eğlence ve parti vb. oluşumlarda, şirket tanıtımlarında etkinlik gösterirler. İngiltere'de doğarak ünlenen "Şarlo" tiplemesinin ünlü oyuncusu Charlie Chaplin ise, önce Avrupa'ya, sonra da dünyaya yayılan ünüyle unutulmaz bir karakter oluşturmuştur.

Dayak yemek, düşmek, ıslanmak, şaşırmak, komik hareketler yapmak palyaçoların doğasında vardır, sıradan olaylardır. Gösterileri genellikle 1 - 4 saat sürer. Sirklerde ise ara gösteriler için 1-3 dakika süreyle geçiş oyunları sergilerler.
palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,

İlk Palyaçolar

palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,

Genellikle sirklerin kapsamı içinde düşündüğümüz palyaço lar, sirklerin ortaya çıktığı 18. yüzyıldan yüzlerce yıl önce de vardı. Eski Yunan'da saçlarını kazıtan, kabarık olması için içi doldurulmuş giysiler giyen palyaço lar fars ve pandomimlerde ikincil rollerde görülür, asıl oyuncuların hareketlerini taklit ederlerdi. Roma'daki pandomimlerde palyaço sivri külahı ve rengârenk yamalı gömleğiyle öbür oyuncuların alay ve küçümsemesine hedef olurdu. Eskiçağda saraylara, hükümdarları eğlendirmek ve güldürmek için köle pazarlarından güldürme yeteneğine sahip, zeki ve hünerli kişiler satın alınırdı. Bu gelenek ortaçağda da sürdü. Soytarı olarak da anılan bu palyaço lar deli ya da aptal numarası yaptıkları için, yaygın toplumsal ve ahlaki değerleri alaya almalarına ve yüksek sınıftan kişilerle alay etmelerine ses çıkartılmazdı. Saraylarda soytarı bulundurma geleneği Avrupa'da 18. yüzyıla kadar sürdü. Osmanlı sarayında ise II. Bayezid döneminde (1481-1512) başladı ve Tanzimat döneminde (1839-76) kaldırıldı.Avrupa'da ortaçağda gezgin şarkıcılar ve hokkabazlar günümüzdeki gibi palyaço numaraları yaparlardı. Başkalarını güldürmeyi meslek edinen gerçek anlamda palyaço lar ancak ortaçağın sonlarında ortaya çıktı. 16. yüzyılın başlarına gelindiğinde, daha sonraki yüzyıllarda kuşaktan kuşağa geçecek ilginç palyaço tipleri yaratılmıştı. İtalyanlar'ın halk tiyatrosu commedia dell'arte'mn tiplerinden Arlecchino, önceleri sık sık aşk yüzünden başı derde giren hazırcevap bir uşak rolündeyken, giderek dolaplar çeviren bir akrobat durumuna geldi . Baklava desenli, vücuduna yapışık bir giysisi, siyah, yarım maskesi vardı. Tuhaf bir ses çıkaran değneğiyle ikide bir kurbanlarını pataklar, izleyicileri kahkahaya boğardı. İngiltere'de palyaço başlangıçta ortaçağ dinsel oyunlarında, şeytana bile pabucunu ters giydiren, düzenbaz ve hain bir tip olarak ortaya çıktı. İngiliz sahnelerinde görülen ilk palyaço ların en ünlüleri, her ikisi de Shakespearean tiyatrosunda çalışmış olan William Kempe ve Robert Armin'di. 17. yüzyılın gezgin İngiliz oyuncuları sahne palyaço sunu Almanya'ya tanıttılar. Üzerine bol gelen ceketi, kulaklarına kadar inen şapkası, kırmalı geniş yakası ve kocaman ayakkabılarıyla bu palyaço tipi günümüzde de pek değişmedi. Arlecchino oyunlarının kaba ve budala Pedrolino'su Fransa'da değişime uğradı. Ünlü Fransız pantomim sanatçısı Jean-Gaspard Deburau 19. yüzyılın başlarında yeni bir palyaço tipi yarattı. Bu, bol beyaz giysileri içinde, çocuksu tavırlı, iyimser ama aşkta aradığını bulamayan Pierrot idi. palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,

palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,

Palyaço Türleri


Palyaço ların birçok çeşidi olmakla birlikte, aslında kendini beğenmiş beyaz suratlı palyaço ile eski püskü, perişan kılıklı, bahtsız, şapşal palyaço olmak üzere iki türdür. Beyaz surat en sevilen palyaço tiplerindendir. Beyaz krem boyayla yüzünü boyayan palyaço bunun üzerine, kıpkırmızı, yusyuvarlak bir burun ve kocaman, kırmızı bir ağız çizer. Kel görünmek amacıyla, başını sıkıca saran bir başlık giyer. Ortalıkta yuvarlanıp hoplayarak sirkteki at cambazlarına yardım edermiş gibi yaparken, aslında sürekli olarak sirk yöneticisinin ayaklarına dolaşır. Şapşal palyaço nun soğan biçiminde kırmızı bir burnu, üzerinden dökülen giysileri, yüksek siyah kaşları, abartılı bir ağzı vardır. Pek sakar ve dağınıktır. 1865'te ortaya çıkan ve Auguste olarak bilinen bu palyaço adını, bu türün ilk örneğini sergileyen Fransız palyaçosu Auguste'ten aldı. Genellikle birlikte gösteriye çıkan bu iki palyaço dan beyaz suratlı olanı aklı başında adamı, şapşal ise ortalığı karıştırarak gülünç duruma düşen iyi ve saf kişiyi temsil eder. Ünlü Amerikan Palyaço su Emmett Kelly' nin yarattığı kederli serseri, para pul peşinde olmayan, insancıl duygularını yitirmemiş bir tiptir. Tıraşlı görünmek için koyu renk makyaj yapar, uzun bir palto, rengârenk yamalı pantalon, yamuk bir şapka ve yırtık pabuçlar giyer. Ünlü sinema oyuncusu Charlie Chaplin ise paytak yürüyüşü, kıvrık bastonu, düşük pantolonuyla unutulmaz bir palyaço tipi olan Şarlo'yu yaratmıştır.

palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,

Ünlü Palyaçolar

palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço
İlk kez İngiltere'de 1850'te sahneye çıkan Joseph Grimaldi ilk gerçek sirk palyaço suydu. Daha sonra bütün palyaço ların takma adı haline gelen Joey adıyla tanındı. Özellikle takla atma, yerlerde yuvarlanma ve gürültüyle dayak atmakta ustaydı. ABD'nin ilk palyaço larından biri, İç Savaş döneminde (1861-65) çok sevilen Dan Rice' dı. Uzun sakalı, çizgili pantalonu ve silindir şapkasıyla Rice'ın ABD'yi simgeleyen Sam Amca'ya esin kaynağı olduğu sanılmaktadır. Ünlü Avrupalı palyaço lar arasında Coco (Raoul Jouin), Toto (Armando Novello), Grock (Charles Adrien VVettach), Fratellini ailesinin üyeleri ve SSCB'nin en sevilen palyaço larından Oleg Popov sayılabilir. palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço,palyaço, palyaço, palyaço, palyaço

Zirve100 Site istatistikleri
Zirve100 Sayac
Sohbet Sohbet Site Ekle Firma rehberi Komedi Komedi adres.gen.tr